Thủ Tục Tham Gia Nhà Yến Việt Nam Uy Tín

Thủ Tục Tham Gia Nhà Yến Việt Nam Uy Tín

Thủ Tục Tham Gia Nhà Yến Việt Nam Uy Tín

Thủ Tục Tham Gia Nhà Yến Việt Nam Uy Tín

Thủ Tục Tham Gia Nhà Yến Việt Nam Uy Tín
Thủ Tục Tham Gia Nhà Yến Việt Nam Uy Tín

Thủ Tục Tham Gia Nhà Yến Việt Nam Uy Tín

Giới thiệu - 24-02-2020 04:35:43 PM
Thủ Tục Tham Gia Nhà Yến Việt Nam Uy Tín
Chi Hội Nhà Yến Việt Nam thuộc Hiệp Hội Trang Trại và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam là đơn vị trực tiếp quản lý các Nhà Yến Việt Nam Uy Tín và các nhà yến tham gia xuất khẩu tổ yến.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA NHÀ YẾN VN UY TÍN

 1. Chủ nhà yến là hội viên của Hiệp Hội Trang Trại và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam.
 2. Nhà yến đã được Hội Đồng Thẩm Định Nhà Yến Việt Nam Uy Tín thẩm định đạt tiêu chuẩn Nhà Yến Việt Nam Uy Tín.
 3. Thông tin về quản lý nhà yến và khai thác tổ yến được chủ nhà yến ghi chép đầy đủ vào Sổ Theo Dõi Quản Lý Nhà Yến. Chủ nhà yến định kỳ báo cáo cho Chi Hội Nhà Yến Việt Nam để lưu thông tin vào hệ thống thông tin quản lý Nhà Yến Việt Nam Uy Tín.

Căn cứ tiêu chuẩn Nhà Yến Việt Nam Uy Tín do Chi Hội Nhà Yến Việt Nam thuộc Hiệp Hội Trang Trại Và Doanh Nghiệp Nông Nghiêp Việt Nam quy định ngày 28 tháng 3 năm 2019,  Nhà Yến Việt Nam Uy Tín là nhà yến đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Cung cấp môi trường sống phù hợp với đặc tính tự nhiên của chim yến
 2. Không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường xung quanh nhà yến
 3. Tổ yến thu hoạch từ nhà yến đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA NHÀ YẾN VIỆT NAM UY TÍN

Nhà Yến Việt Nam Uy Tín được quyền:

 1. Ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp cung cấp tổ yến cho Trung Tâm Triển Lãm Yến Sào Việt Nam.
 2. Mang tổ yến Việt Nam thu hoạch tại nhà yến của mình đến Trung Tâm Triển Lãm Yến Sào Việt Nam tham gia đấu giá.
 3. Cung cấp tổ yến Việt Nam thu hoạch tại nhà yến của mình cho Trung Tâm Kiểm Định Chất Lượng Yến Sào Việt Nam.
 4. Bán tổ yến Việt Nam thu hoạch tại nhà yến của mình cho Trung Tâm Sơ Chế Yến Sào Việt Nam làm nguyên liệu sơ chế yến sạch xuất khẩu.

THỦ TỤC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NHÀ YẾN VIỆT NAM UY TÍN

 1. Gọi điện thoại, nhắn tin, Facebook, zalo cho Yến Quân 0909881328 hoặc thư ký Chi Hội Nhà Yến Việt Nam 078 6355183, Giám Đốc VBEC 093 2029818, hoặc các Phó Chủ Tịch Chi Hội Nhà Yến Việt Nam Thường Trực tại địa phương để cung cấp thông tin nhà yến và lấy mẫu đơn.
 2. Điền phiếu gia nhập Hiệp Hội Trang Trại & Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam, chuyển khoản phí gia nhập Hiệp Hội vào tài khoản của Hiệp Hội.
 3. Chi Hội Nhà Yến VN tiến hành khảo sát nhà yến với chủ nhà yến.
 4. Điền phiếu tham gia chương trình Nhà Yến Việt Nam Uy Tín, chuyển khoản phí tư vấn quản lý nhà yến theo Tiêu Chuẩn Nhà Yến Việt Nam Uy Tín vào tài khoản Trung Tâm Triển Lãm Yến Sào Việt Nam.
 5. Cùng thư ký Chi Hội Nhà Yến xếp lịch cho đoàn kiểm tra nhà yến đến kiểm tra cấp chứng nhận Nhà Yến Việt Nam Uy Tín.
 6. Nhận chứng nhận Nhà Yến Việt Nam Uy Tín.
 7. Quản lý nhà yến và thu hoạch tổ yến đúng quy định, ghi thông tin quản lý nhà yến và khai thác tổ yến vào Sổ Theo Dõi Quản Lý Nhà Yến, định kỳ báo cáo cho Chi Hội Nhà Yến Việt Nam để lưu thông tin vào hệ thống thông tin quản lý Nhà Yến Việt Nam Uy Tín.

Tin khác

Tin tức mới