Đại Hội Hiệp Hội Trang Trại Và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam Nhiệm Kỳ III (2020 - 2025)

Đại Hội Hiệp Hội Trang Trại Và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam Nhiệm Kỳ III (2020 - 2025)

Đại Hội Hiệp Hội Trang Trại Và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam Nhiệm Kỳ III (2020 - 2025)

Đại Hội Hiệp Hội Trang Trại Và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam Nhiệm Kỳ III (2020 - 2025)

Đại Hội Hiệp Hội Trang Trại Và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam Nhiệm Kỳ III (2020 - 2025)
Đại Hội Hiệp Hội Trang Trại Và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam Nhiệm Kỳ III (2020 - 2025)

Đại Hội Hiệp Hội Trang Trại Và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam Nhiệm Kỳ III (2020 - 2025)

Thông tin thị trường - 06-12-2020 09:19:05 AM
Đại Hội Hiệp Hội Trang Trại Và Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam Nhiệm Kỳ III (2020 - 2025)
Sáng ngày 4/12/2020, Hiệp Hội Trang Trại & Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam (VFAEA) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) thành công tại TP.HCM.

Sáng ngày 4/12/2020, Hiệp Hội Trang Trại & Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam (VFAEA) đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) thành công tại TP.HCM. Đại hội đã bầu ông Lê Duy Minh làm chủ tịch VFAEA, ông Nguyễn Duy Lượng làm phó chủ tịch thường trực VFAEA, ông Từ Minh Thiện làm phó chủ tịch kiêm tổng thư ký VFAEA. Đại hội cũng bầu ông Nguyễn Văn Minh, ông Nguyễn Hữu Hoài, ông Vương Đức Tuấn, ông Lê Đức Thịnh, ông Lê Thanh Tùng, ... và bà Đỗ Tú Quân làm phó chủ tịch phụ trách chuyên môn. 

Trong đại hội, thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp & PTNT Việt Nam Trần Thanh Nam cũng đề nghị Hiệp Hội Trang Trại & Doanh Nghiệp Nông Nghiệp Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan của Bộ Nông Nghiệp cùng phát triển kinh tế trang trại, trang trại nông nghiệp kết hợp du lịch theo hướng OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm).

 

 

https://sheraboard.vn/

 

 

 

Tin khác

Tin tức mới